ZzzZzZzZzzzzZzzZzzZz

Oh, Mujeres tan divinas.

Milton Mahan
@losdenver
Octubre 2014

Mariana Montenegro
@losdenver
Octubre 2014

@losDenver en Puebla.
17.Oct.14

Last one from Jack White’s Puebla, Mexico show. October 2014
#JackWhite #Lazaretto #Blunderbuss

alicetgoon:

stacelings:

Jack White supporting the underground baseball economy of Mexico City. He claims this is the first time he’s bought a baseball bat on a freeway. #jackwhite #thirdmanrecords #baseball #mexicocity #hechoenmexico #mexicanfreeway.

Who needs a baseball bat on the freeway? 

In Mexico you do, if you’re a good law-abiding citizen. 

Gracias Ikey.
#RIP #IsaiahOwens

Jack White
Puebla
Octubre 2014

Jack White en Puebla, México. 13/oct/2014

SBTRKT #CoronaCapital2014

Twin Shadow’s Keyboard girl. #CoronaCapital2014

Twin Shadow #CoronaCapital2014

Tune yards #CoronaCapital2014

The Horrors #CoronaCapital2014